Į pirmą puslapį
Visų Šventųjų iškilmės ir Vėlinių aštuondienio pamaldos
Paskelbta: 2014-10-21 14:10:21

 Visų Šventųjų iškilmė, lapkričio 1  d.,

 

Šv. Mišios aukojamos tokia tvarka:

 

8, 9, 10, 11.15, 12.30 val. ir 17.30 val.

 

 

Vėlinių, Mirusiųjų pagerbimo diena, lapkričio 2 d.,

 

 Šv. Mišios aukojamos tokia tvarka:

 

8, 9, 10, 11.15, 12.30 val. ir 17.30 val.

 

Po 17.30 val. Šv. Mišių bus rengiama maldinga procesija, prašome atsinešti žvakutę.

 

Visą Vėlinių aštuondienį, tai yra nuo lapkričio 1 iki 8 d. 17.30 val. bus aukojamos iškilmingos gedulinės Šv. Mišios už Jūsų mirusius artimuosius. Jų vardus, užrašytus ant lapelių, galite atnešti į arkikatedros zakristiją.

 

Lakričio 1-8 d. 18.30 Šv. Mišių nebus.

 

aukštyn