Į pirmą puslapį
Didžioji savaitė Vilniaus arkikatedroje
Paskelbta: 2015-03-23 09:55:48

2015 m. KOVO 29 – BALANDŽIO 6 D. 

DIDŽIOJI SAVAITĖ
 
VILNIAUS 
ŠV. VYSKUPO STANISLOVO IR ŠV. VLADISLOVO ARKIKATEDROJE BAZILIKOJE
 
 
 
Viešpaties Kančios (Verbų) Sekmadienis (kovo 29 d.)
Šv. MIŠIOS: 8.00, 9.00, 10.00,11.15, 12.30, 17.30, 18.30
Visose Mišiose šventinamos verbos ir skaitoma Kančios istorija.
 
Didysis Pirmadienis (kovo 30 d.)
Šv. MIŠIOS: 8.00, 17.30, 18.30
Išpažinčių klausoma nuo 16.30
 
Didysis Antradienis (kovo 31 d.)
Šv. MIŠIOS: 8.00, 17.30, 18.30
Išpažinčių klausoma nuo 16.30
 
Didysis Trečiadienis (balandžio 1 d.)
Šv. MIŠIOS: 8.00, 17.30, 18.30
Išpažinčių klausoma nuo 16.30
 
Nuo Didžiojo Ketvirtadienio iki Velykų Sekmadienio vakaro neklausoma išpažinčių.
 
Didysis Ketvirtadienis (balandžio 2 d.)
KRIZMOS MIŠIOS: 10.00
PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS: 18.00
Po šv. Mišių iki 22.00 val. Švč. Sakramento adoracija
 
Didysis Penktadienis (balandžio 3 d.)
Šv. Mišių nėra.
15.00 KRYŽIAUS KELIO PROCESIJA Į TRIJŲ KRYŽIŲ KALNĄ
18.00 KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS
 
Didysis Šeštadienis (balandžio 4 d.)
Velykinių valgių šventinimas: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00.
 
21.00 VELYKNAKTIS
Atsineškite Krikšto žvakę.
 
VELYKŲ SEKMADIENIS (balandžio 5 d.)
Šv. MIŠIOS: 8.00 (su procesija), 10.00, 11.15, 12.30, 17.30, 18.30
 
VELYKŲ ANTROJI DIENA (balandžio 6 d.)
Šv. MIŠIOS: 8.00, 10.00, 12.30, 17.30, 18.30
 
 
aukštyn