Į pirmą puslapį
Mieli Velykų žmonės
Paskelbta: 2015-04-04 19:18:31

 “Pabusk, kuris miegi. Juk tave sukūriau ne tam,                                                                                                                       kad supančiotas tūnotum pragaruose. 

Kelkis iš numirusių: aš esu mirusiųjų gyvenimas. 
Kelkis, mano rankų kūriny; kelkis, mano atvaizde,
kuris esi sukurtas pagal mano paveikslą. 
Kelkis, eikime iš čia; tu esi manyje ir aš tavyje,
mudu esame vienas ir nedalomas asmuo”   
(iš senosios Šventojo šeštadienio homilijos)
 
 
 
Mieli Velykų žmonės,
 
Džiaugiamės, kad Žodis, apsigyvenęs tarp mūsų
        ir miręs ant kryžiaus, yra gyvas. 
Jėzus Kristus yra gyvas! Jis Prisikėlė!
        Priimkime Kristaus Prisikėlimo malonę. 
 
Dėkoju visiems, broliai sesės, kad kartu gyvai išgyvenome
        Didžiosios Savaitės liturgiją. 
Leiskime, kad Prisikėlusiojo Kristaus malonė ir gailestingumas
        paliestų mūsų širdis, o per mus pasiektų
        kiekvienus namus, kiekvieną šeimą.
Linksmų šventų Velykų!
 
 
Arkikatedros kunigai ir diakonas
                      J

 
 

 

aukštyn