Į pirmą puslapį
Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo
Paskelbta: 2016-09-28 17:29:43

Spalio mėnuo yra skiriamas Švč. Mergelės Marijos rožiniui. Šią maldą galima melstis prieš arba po šv. Mišių, arba atskirai, bažnyčioje ar namuose.

 

Kviečiame prisijungti rožinio maldai Katedroje: šiokiadieniais – 18.00 val.,

o sekmadieniais – 17.00 val.

 

Šv. Popiežius Jonas Paulius II sakė: „Būdamas malda už taiką, rožinis visada buvo šeimos malda ir malda už šeimą.“ Tad sustokime kasdienybės bėgime, susirinkime šeimoje bendrai rožinio maldai.

 

„Atsigręžiu į jus, visų luomų broliai ir seserys, į jus, krikščioniškosios šeimos, į jus, ligoti ir pagyvenę žmonės, į jus, jaunuoliai: su pasitikėjimu vėl imkite į rankas rožinio vėrinį, iš naujo atverdami jį Šv. Rašto šviesai, harmonijoje su liturgija, jūsų kasdienio gyvenimo kontekste“. (šv. Popiežius Jonas Paulius II).

aukštyn