Į pirmą puslapį
Šv. Kazimiero iškilmė Vilniaus arkikatedroje kovo 3-4 d.
Paskelbta: 2015-02-25 10:38:30

Kovo 3 d., antradienis

 

Vigilija jaunimui Vilniaus arkikatedroje - „Šv. Kazimiero lobis“

 
17:00 Registracija
17:30 Iškilmingos šv. Mišios (giedos Emanuelio bendruomenė)
18:30 Vakarienė po šiauriniais katedros skliautais
19:15 „Neturtas, klusnumas, tyrumas – tik vienuoliams...? (Br. Pranciškus iš Baltriškių)
19:45 Pasidalinimas grupelėse
20:30 Švč. Sakramento adoracija (ves seserys asumpcionistės ir broliai joanitai)
22:30 Palaiminimas
 
 
Kovo 4 d., trečiadienis
 
Šv. Kazimiero iškilmė visiems tikintiesiems Vilniaus arkikatedroje
 
8:00 Šv. Mišios šv. Kazimiero koplyčioje
10:00 Šv. Mišios arkikatedroje (aukos arkiv. G. Grušas, dalyvaus Vilniaus vyskupijos kunigai)
17:30 Šv. Mišios arkikatedroje
18:30 Sakralinė muzika šv. Kazimiero garbei (Arkikatedros jaunimo choras, VU kamerinis orkestras)
 
aukštyn