Į pirmą puslapį
JURGIO MATULAIČIO BEATIFIKACIJAI 30!
Paskelbta: 2017-06-30 15:42:56

 

 

JURGIO MATULAIČIO BEATIFIKACIJAI 30!

 

Šiomis savaitėmis gyvename ypatingą laiką – tikrą dovanų metą. Minint arkiv. Jurgio Matulaičio beatifikacijos (paskelbimo palaimintuoju) 30 metų jubiliejų, Bažnyčia ir Lietuvių tauta gauna naują dovaną – palaimintuoju skelbiamas arkiv. Teofilius Matulionis. Kaži, ar tik atsitiktinumas, ar iškalbingas Dievo ženklas, kad abiejų beatifikacijų datas (pal. Jurgio – 1987 birželio 28-ąją, o pal. Teofliaus – 2017 birželio 25-ąją) skiria vos dvi dienos? Beje, jie abu beveik bendraamžiai. O ir gyvenimų geografijoje yra bent vienas bendras taškas – abiejų tuo pačiu metu studijuota (nuo 1895 iki 1899), o vėliau gyventa ir darbuotasi (nuo 1909 iki 1911) Peterburge. Tikrų duomenų apie jų pažintį ar susitikimą kol kas nėra. Tačiau bendrystės, kurią, ko gero, derėtų „šventųjų bendravimu“ pavadinti, vis dėlto būta: 1962 liepos 1 d. Šeduvoje jį aplankiusiam kunigui (kaip liudija KGB darytos pokalbių stenogramos) arkiv. Teofilius išsitaria: „Reikia arkivyskupą Jurgį aplankyti“. Ir pateikia trumputį liudijimą apie arkiv. Jurgio užtarimu įvykusį „vienos moters“ pagijimą...

 

Taigi, švenčiant arkiv. Teofiliaus beatifikaciją,

 kviečiame vėl susitikti ir drauge melstis mūsų pal. Jurgio Matulaičio artumoje

 

Jubiliejinių atlaidų programa.

aukštyn