Į pirmą puslapį
Birželinės pamaldos Arkikatedroje
Paskelbta: 2019-05-26 19:34:54

 

 

 

Pamaldumas Švenčiausiajai Širdžiai – ypatinga pamaldumo Jėzui forma

 

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui.

 

 

Švč. Jėzaus Širdies litaniją melsimės:

kiekvieną dieną  - 18 val., sekmadieniais - 17 val.

 

v

 

 

Birželio 1 d. - pirmasis mėnesio šeštadienis

 

Po 8 val. šv. Mišių kalbėsime Švč. M. Marijos litaniją ir Pasiaukojimo maldą.

 

17.30 val. šv. Mišiose melsimės už vyskupą Juozą Tunaitį jo mirties dienoje.

 

v

 

 

Birželio 2  d. sekmadienis

 

VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)

 

 

Tai visuomenės komunikavimo priemonių diena. Rinkliava bus skiriama katalikiškai žiniasklaidai paremti ir Bažnyčios komunikacijos darbuotojams išlaikyti.

 

 

Birželio 2 d. melsimės ir laiminsime pamaldose dalyvaujančius tėvus.

 

Už mirusius tėvus melsimės 17.30 val. šv. Mišiose.

 

 

Po Sumos -  Eucharistinė procesija.

 

 

 

aukštyn