Į pirmą puslapį

Kitos koplyčios

Šiuo metu Vilniaus arkikatedroje dar yra penkios koplyčios, kurios nepritaikytos maldininkų vizitams. Šios patalpos naudojamos specialioms reikmėms: šv. Ignaco Lojolos (laikina zakristija-raštinė susitikimams su maldininkais), Šv. Petro (šiuo metu tvarkoma), šv. Pauliaus, Išganytojo karsto, Kęsgailų – buitinės patalpos.

atgal  aukštyn  tolyn
Į apsilankymo pradžią