Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka šv. Kalėdų laiku iki sausio 7 d.
Paskelbta: 2017-12-15 14:41:05

 Pamaldų tvarka šv. Kalėdų laiku iki sausio 7 d.

 
 
Gruodžio 23 d.

15.30 val. Susitaikinimo pamaldos

 
Gruodžio 24 d.

IV-tas Advento sekmadienis

KŪČIOS

Šv. Mišios: 8.00, 9.00, 10.00, 11.15, 12.30 val.

21.00 val. Iškilmingos Piemenėlių šv. Mišios

 
Gruodžio 25 d.

KRISTAUS GIMIMO IŠKILMĖ (KALĖDOS)

Šv. Mišios: 8.00, 9.00, 10.00, 11.15, 12.30, 17.30, 18.30 val.

 
Gruodžio 26 d.
KALĖDŲ ANTROJI DIENA, Šv. Steponas,

Šv. MIŠIOS: 8.00, 10.00, 12.30, 17.30, 18.30 val.

 
Gruodžio 31 d.

ŠVENTOJI ŠEIMA: JĖZUS, MARIJA IR JUOZAPAS

Šv. Mišios 8.00, 9.00, 10.00, 11:15, 12.30 val.

Nuo 14.00 val. Švenčiausiojo Sakramento adoracija dėkojant už pal. Teofilių Matulionį

18.30 val. iškilmingos padėkos šv. Mišios

19.30 val. vargonininko B. Vasiliausko ir Arkikatedros Jaunimo choro programa

 
Sausio 1 d.

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS DIEVO GIMDYTOJOS IŠKILMĖ

Šv. Mišios: 10.00, 12.30, 17.30, 18.30 val.
 
Sausio 7 d.
VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI)

Šv. Mišios: 8.00, 9.00, 10.00, 11.15, 12.30, 17.30, 18.30 val.

Šventinami auksas, smilkalai, mira ir kreida.
 
aukštyn