Į pirmą puslapį

Lietuvos Krikščionybės jubiliejaus memorialinė lenta

Šiuolaikinis proginis įrašas, skirtas 600-tosioms Lietuvos Krikšto metinėmis paminėti. Virš užrašo – medalionas, kuriame iškalti Mindaugo, Jogailos ir Vytauto profiliai, vardai ir jų atliktų krikštų metai: „Mindaugas 1251, Jogaila 1387, Vytautas 1414“. Užrašas ties medaliono kraštu: „Lietuvos Krikščionybės jubiliejus 1987“. Medaliono autorius Vytautas Kašuba. Memorialinė lenta įrengta prie didžiųjų katedros durų, kairėje pusėje, ant vakarinės sienos. Akmens plokštėje iškaltas įrašas lotynų ir lietuvių kalbomis.

 

Įrašo lietuviškas tekstas:

PASAULIO LIETUVIAI 1987 METAIS PAŽYMĖJO
LIETUVOS KRIKŠTO ATNAUJINIMO
IR VILNIAUS VYSKUPIJOS ĮSTEIGIMO 600 METŲ SUKAKTĮ.

atgal  aukštyn  tolyn