Į pirmą puslapį

Nuorodos

VATICAN.VA

KATALIKAI.LT

BIBLIJA.LT

KATEKIZMAS.LT

www.piligrimukelias.lt

*

lvk.lcn.lt — Lietuvos Vyskupų Konferencija

vilnius.lcn.lt — Vilniaus arkivyskupija

www.bpmuziejus.lt — Bažnytinios paveldo muziejus

*

www.ausrosvartai.lt — Aušros Vartai ir Šv. Teresės bažnyčia

www.vilniauskalvarijos.lt — Vilniaus Kalvarijos ir Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčia

www.gailestingumas.com  — Dievo Gailestingumo šventovė

www.jonai.lt — Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo, šv. Jono evangelisto ir apaštalo bažnyčia

www.kazimiero.lt — Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia (rektoratas)

www.mikalojus.lt — Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčia

parapija.bernardinai.lt — Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (bernardinų) bažnyčia

www.matulaitis.org — Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčia

*

www.westminstercathedral.org.uk — Westminsterio katedra

aukštyn