Į pirmą puslapį

Informacija norintiems gauti Krikšto liudijimo išrašą

Informacija norintiems gauti krikšto liudijimo išrašą ar kitas pažymas

Norint, kad Jums būtų išrašytas krikšto liudijimas ar kita pažyma, reikia pateikti šiuos asmens duomenis:

  • vardas, pavardė,
  • gimimo data ,
  • krikšto data (jei žinoma),
  • kokios pažymos reikia (krikšto, santuokos ar kt.),
  • kokiu tikslu reikalinga pažyma (santuokai, pirmajai komunijai ar kt.).

Duomenis su prašymu išrašyti krikšto liudijimą ar kitą pažymą atsiųsti el. paštu: .

Krikšto liudijime būna įrašyta informacija ir apie kitus Jums suteiktus sakramentus (jei tokie buvo suteikti) bei apie Jūsų vedybinį statusą. Leidimus tuoktis už parapijos ribų išduodame tiesiai katedros raštinėje budėjimo laiku, nereikia iš anksto jų užsisakyti.

Kas ir kada gali atsiimti krikšto liudijimą ar kitas pažymas?

Krikšto liudijimą ar kitas pažymas galima atsiimti katedros raštinėje, kunigų budėjimo metu, po to kai gaunate patvirtinimą el. paštu, kad pažyma paruošta. Kunigai budi: darbo dienomis 8.30—9.00 ir 16.00—19.00 val. Galite atsiimti tokiu laiku ir šeštadienį, o sekmadienį - po kiekvienų šv. Mišių. Būtina turėti asmens tapatybės dokumentą. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad jei pažymos ateis atsiimti ne pats interesantas, atsižvelgiant į naujas asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo taisykles, Vilniaus Arkivyskupijos 2018 m. gegužės 28 d. išleistu dekretu, nustatomos tokios krikšto pažymos ar kitų pažymų atsiėmimo taisyklės:

Kam gali būti išduodamas išrašas iš Krikštų knygos ar jo kopija ar kita bažnytinė pažyma?

  1. Išrašas iš Krikštų knygos ar jo kopija gali būti išduodama tik pačiam pakrikštytajam, o jei jis jaunesnis nei šešiolikos metų – jo tėvams ar įstatyminiams atstovams.
  2. Kiti asmenys išrašą iš Krikštų knygos ar jo kopiją gali gauti pateikę patvirtintą įgaliojimą.
  3. Išrašas iš Krikštų knygos arba jo kopija gali būti persiunčiami į kitą parapiją, kurioje anksčiau nurodyti asmenys gali jį atsiimti.
  4. Išrašas iš Krikštų knygos ar jo kopija gali būti išrašomi tik parapijoje nuolat dirbančio kunigo ar parapijos klebono įgalioto asmens.
  5. Tos pačios taisyklės taikomos ir išduodant išrašus iš Santuokų ar Laidotuvių knygų, jų kopijas, kitus dokumentus, kuriuose nurodyti asmens duomenys.
aukštyn