Į pirmą puslapį

Informacija norintiems užsakyti šv. Mišias

Kiekvienose šv. Mišiose Bažnyčia ragina tikinčiuosius dalyvauti turint kokią nors konkrečią intenciją: dėkoti Dievui, prašyti dvasinių Šventosios Dvasios dovanų, Dievo palaimos ir sveikatos sveikatos sau ir artimiesiems, taip pat amžino atilsio į Amžinybę iškeliavusiems.

 

Šv. Mišias galima užsakyti – paprašyti kunigo melstis Jūsų intencija ir ją paskelbti šv. Mišių metu, kad visa bendruomenė galėtų už tai melstis. Be to, užsakydami šv. Mišias savo intencijomis, parapijiečiai paremia ir išlaiko savo parapijos kunigus.

 

Karantino metu katedros raštinė nedirba, todėl galite užsakyti šv. Mišias, užpildydami šią formą. Kas nesinaudoja internetu, šv. Mišias gali užsakyti paskambinę telefonu 8 670 17852.

 

Auką už šv. Mišias prašome pervesti į Vilniaus Arkikatedros bazilikos sąskaitą (Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos parapija (jei bankinė sistema nepriima viso pavadinimo, galima jį sutrumpinti, pav.: "Vilniaus Arkikatedros Bazilikos parapija"), Įm. kodas: 191309018, a.s. LT63 7044 0600 0114 1721, SEB bankas, skyrelyje "mokėjimo paskirtis" nurodyti, kada bei už ką užprašėte Mišias) arba, pasibaigus karantinui, atnešti į katedros raštinę. Aukos dydis nenustatytas. 

aukštyn