Į pirmą puslapį

Kontaktai

Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedra bazilika

Katedros a. 2, 01143 Vilnius

Tel. (8 5) 261 07 31

Tel. (8 5) 261 11 27

El. paštas 

www.katedra.lt

Rekvizitai
Kunigas budi:

šiokiadieniais ir šeštadieniais zakristijoje-raštinėje

nuo 16.00 iki 17.15 val.

sekmadieniais kunigo teirautis prieš arba po šv. Mišių.

Kunigui skambinti telefonu

Kunigo budėjimo laiku galima skambinti tel. (8 5) 261 07 31.

Kitu laiku skubiu ir svarbiu reikalu galima skambinti tel. 8 670 178 52.

Dėl ekskursijų

Turistai gali lankyti Katedrą tik tuomet, kai nevyksta pamaldos.

Dėl Katedros požemių lankymo reikia kreiptis į Bažnytinio paveldo muziejų

www.bpmuziejus.lt/index.php

Tel. (8 5) 269 78 00

El. paštas  katedrospozemiai@bpmuziejus.lt

Parapijos namai

Tilto g. 1A, 01101 Vilnius

aukštyn