Į pirmą puslapį

Martyno Šulco-Volfovičiaus epitafija

Martynas Šulcas Volfovičius (1591-1640) buvo Vilniaus katedros kapitulos kanauninkas. 1624 m. šis kanauninkas dovanojo šv. Mišių taurę Vilniaus katedros lobynui. XVII a. pr. Augsburgo meistrų pagaminta taurė su donatoriaus fundaciniu įrašu indo pėdos apačioje išliko iki šių dienų. Jam skirtoji epitafija įrengta ant šiaurininėje eilėje esančio trečiojo pilioriaus (skaičiuojant nuo didžiųjų durų) vakarinės sienos.

Granito lentoje įrašas lotynų kalba.

 

Lietuviškas teksto vertimas:

„Geriausiajam galingiausiajam Dievui. Garbiajam ponui Martynui Šulcui Volfovičiui, Vilniaus kanauninkui, žmogui, garsiam pamaldumu, teisumu ir kitomis dorybėmis, visų labai mylimam dėl nepaprasto nuoširdumo ir malonaus būdo, didžiai nusipelniusiam gausybe reikšmingų darbų šios Bažnyčios ir kapitulos labui, mirusiam 1640 Viešpaties metų kovo 16 dieną, liūdintys [jo valios] vykdytojai šioje vietoje pastatė šį paminklą, kuriuo pats, būdamas gyvas, pasirūpino. Nugyveno 49 metus, tikrai vertas ilgesnio amžiaus”.

atgal  aukštyn  tolyn