Į pirmą puslapį

Olafo Algino epitafija

Olafas Alginas (1545—1638) buvo katalikų kunigas, kilęs iš Švedijos. Nuo 1579 iki 1583 m. mokėsi popiežiškoje Branevo (Lenkijos miestas pusiaukelėje tarp Karaliaučiaus ir Gdansko, lietuvių vadintas Prūsa) seminarijoje, vėliau tęsė studijas Vilniuje ir galiausiai teologijos mokslus užbaigė Romoje 1595 m. Kunigavo Livonijos ir Lietuvos bažnyčiose. Šiam kunigui skirtoji epitafija įrengta šiaurinėje piliorių eilėje ant trečiojo pilioriaus (skaičiuojant nuo didžiųjų durų) rytinės sienos.

Granito lentoje įrašas lotynų kalba. 

Lietuviškas teksto vertimas:

Geriausiajam galingiausiajam Dievui. Olafas Alginas, švedų tautybės, vedinas karštos meilės katalikų tikėjimui, eretiškas knygas viešai sudeginau ir todėl buvau įmestas į kalėjimą, tačiau Dievo pagalba ir šventųjų maldomis buvau išvaduotas. Galiausiai dėl to paties tikėjimo ištremtas iš Livonijos, eidamas 93-uosius metus panoro, kad jo kaulai čia būtų palaidoti. Tark skaitytojau: tebūnie amžinas atilsis Olavui ir amžinoji šviesa tešviečia šiai sielai. 1638-ųjų rugpjūčio 6 dieną.

atgal  aukštyn  tolyn