Į pirmą puslapį

Palaimintojo Jurgio Matulaičio memorialinė lenta ir biustas

Jurgis Matulaitis (1871—1927) Vilniaus vyskupo pareigas ėjo nuo 1918 iki 1925 m. Vyskupaudamas Vilniuje garsėjo kaip pamaldus, visiems tėviškas, taikus, uolus, ir išsilavinęs ganytojas, Socialinio Katalikų Bažnyčios mokymo populiarintojas Lietuvoje, Marijonų vienuolijos atnaujintojas, kelių moterų kongregacijų steigėjas. Tačiau dėl nepalankių politinių to meto sąlygų vyskupas Jurgis Matulaitis iš pareigų atsistatydino, popiežiaus Pijaus XI buvo pakeltas arkivyskupu ir paskirtas apaštaliniu vizitatoriumi Lietuvoje. Parengė Lietuvos respublikos ir Šventojo Sosto konkordatą, taip buvo įkurta Lietuvos bažnytinė provincija (1926 m.). Palaimintuoju vyskupas Jurgis Matulaitis paskelbtas 1987 metų birželio 28 d. Romoje. Beatifikacijos iškilmėms vadovavo popiežius Jonas Paulius II.

Šiaurinės navos gale netoli zakristijos nišoje įrengta palaimintojo vyskupo Jurgio Matulaičio memorialinė lenta ir biustas. Vyskupo skulptūrinis biustas pagamintas iš bronzos.

Užrašas tamsiai rudoje lentoje auksuotomis raidėmis lotynų ir lietuvių kalbomis. Po užrašu — Vyskupo herbas su šūkiu Vince malum in bono (Nugalėk pikta gerumu). Palaimintasis Jurgis Matulaitis Vilniaus vyskupo ordinaro pareigas ėjo nuo 1918 iki 1925 m. Biustas pastatytas 1993 m., jo autorius — Konstantinas Bogdanas.

 

Lentoje įrašyta:

BEATUS
GEORGIJUS MATULAITIS
1871—1927
PALAIMINTASIS
JURGIS MATULAITIS

atgal  aukštyn  tolyn
Palaimintojo Jurgio Matulaičio memorialinė lenta ir biustas. Silvijos Knezekytės fotografija
Palaimintojo Jurgio Matulaičio memorialinė lenta ir biustas. Silvijos Knezekytės fotografija