Į pirmą puslapį

Vytauto Didžiojo memoralinė lenta

Vytautas Didysis (apie 1350—1430 m.) buvo Lietuvos Didysis kunigaikštis, stiprinęs ir plėtęs valstybę, nugalėjęs Vokiečių ordiną, krikščionybę nešė po visą Lietuvą, pastatęs daug bažnyčių.

Vytautui Didžiajam skirta atminimo lenta (1,2x1,7 dydžio) įrengta šiaurinėje navoje prie rytinės sienos. Juodo marmuro plokštė apjuosta smiltainio rėmais. Memorialinėje lentoje — lotyniškas įrašas. 1573 m. pirmąjį paminklą Vytautui pastatė Bona Sforza. Jis sunyko per 1610 m. gaisrą. 1628 m. pastatytas naujas ankapis su kunigaikščio portetu. Šis paminklas sunaikintas per XVII—XVIII a. karus. Dabartinė lenta sukurta 1853 m. Eustachijaus Tiškevičiaus iniciatyva. Memorialo autorius skulptorius Juozapas Kozlovskis.

Lentoje iškaltas lotyniškai įrašas.

 

Lietuviškas teksto vertimas: 

Bona Sforza, Lenkijos karalienė ir t. t. Garsijam valdovui ALEKSANDRUI VYTAUTUI, didžiajam Lietuvos kunigaikščiui, daugiausiai nusipelniusiam savo tėvynei ir atliktų darbų garbe garsiam visame pasaulyje, dar būdama gyva šią akmeninę plokštę parūpino. Pagaliau Vilniaus vyskupas Valerijonas šios bažnyčios geradario antkapį pristatė prie šio altoriaus, o jo kaulus, kurie anksčiau ne visai tinkamai buvo laikomi, jame sudėjo. 1573 Viešpaties metai.
--------------------------------
Tas paminklas, kadaise pastatytas netoli nuo šios vietos, šiaurinėje šios bažnyčios navoje, bet jau 1610 metais ugnies liepsnų ir laiko netaisybės sunaikintas, 1852 metais atstačius ankstenį įrašą, vėl yra atiduotas amžinai atminčiai. Iškalė I. Kozlovskis

atgal  aukštyn  tolyn