Į pirmą puslapį

Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui skirtas votyvinis įrašas

Kunigaikštis Vytautas (1352—1430) Lietuvos valdovas, vienytojas ir gynėjas nuo kryžiuočių, priėmė krikštą ir rūpinosi Vilniaus katedros statyba, daugelio Lietuvos bažnyčių fundatorius. Vytauto statytos (1407—1410 m.) katedros įamžinimui 1990 m. ant pirmojo pietinės eilės pilioriaus (skaičiuojant nuo katedros didžiųjų durų) vakarinės sienos įmūryta atminimo lenta su įrašu. Memorialinės lentos viršuje — medalionas su LDK valdovo Vytauto Didžiojo profiliu.

Tekstas lotynų ir lietuvių kalbomis.

 

Lietuviškai parašyta:

VYTAUTAS ALEKSANDRAS
LIETUVOS DIDYSIS KUNIGAIKŠTIS
1392—1430
TVIRTASIS LIETUVOS GYNĖJAS
DIDŽIOSIOS VILNIAUS KATEDROS
STATYTOJAS

atgal  aukštyn  tolyn