Į pirmą puslapį

Mykolo Lubičio Zaleskio epitafija

Mykolas Liubičius Zaleskis (1744—1816) buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras, garsus ir įtakingas valstybės veikėjas. M. L. Zaleskio epitafija yra Kęsgailų koplyčios rytinėje sienoje. Epitafija sukurta XIX a. pirmoje pusėje. Klasicizmo stiliaus marmurinė epitafija sudaryta iš antikiniame portike tarp kolonų įrėmintos figūrinės alegorinės kompozicijos, kurią sudaro nuo sarkofago viršuje esančios kaukuolės į dangų kylančio žmogaus figūra. Dešinėje rankoje žmogus laiko kryžių. Žmogaus figūra gali būti tapatinama su mirusiojo siela, o kryžius — su tikėjimu. Po mirties žmogaus siela tikėjimo vedama keliauja į dangų Viešpaties akivaizdon. Kompozicijos apačioje — plokštė su memorialiniu įrašu.

Epitafijos įrašas — lotynų kalba.

 

Epitafijos teksto lietuviškas vertimas:

Geriausiajam galingiausiajam Dievui. Mykolui Liubičiui Zaleckiui, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaiskiui, Lenkijos ordinų riteriui, triskart buvusiam pasiuntiniui, garsiamdaugeliu valstybinių pareigų, vyrui, [pasižymėjusiam] sumanumu ir iškalba, paskyrusiam gyvenimą Dievui, tėvynei ir artimui, mirties išplėštam, amžinam dorybėmis. Gimęs 1744 metais, mirė 1816 metais.

atgal  aukštyn  tolyn