Į pirmą puslapį

Aleksandro Jogailaičio epitafija

Aleksandras Jogailaitis (LDK valdė 1492—1506, Lenkijos karaliumi karūnuotas 1501 m.) pertvarkė raštvedybą: lotynų kalba pradėjo išstumti iki tol vartotą rusėnų kanceliarinę kalbą, uoliai tvarkė valstybės archyvą – įsakė reguliariai rašyti Lietuvos Metriką. Aleksandro dėka sukurta valdovo ir valstybės antspaudų sistema: naudoti tradicinės lietuviškos heraldikos mažieji antspaudai, įvestas didysis valstybės antspaudas. Jo valdymo reformuota LDK pinigų kalykla, bei suformuota dvaro pareigūnų sistema, stiprinama Vakarų civilizacijos kultūros įtaka Lietuvoje, teikiamos miestams Magdeburgo teisės. Aleksandro valdymo metu buvo vykdoma katalikų ir stačiatikių bažnytinės unijos projektas, jo funduota daug bažnyčių ir vienuolynų. Vilniuje apie 1500 m. pastatytas europinio masto gotikinės architektūros šedevras šv. Onos bažnyčia, kuri turėjo atlikti Aleksandro mauzoliejaus funkciją. Bažnyčiose atsirado lietuviškų pamokslų tradicija, o pamaldos turėjo būti laikomos lietuvių kalba.

Memorialinis įrašas paauksuotomis raidėmis iškaltas juodo marmuro lentoje, kuri pritvirtinta po statula ant Šv. Kazimiero koplyčios pietinės sienos, už sakyklos, altoriaus kairėje pusėje. Marmurinės lentos kampuose iškaltos keturios paauksuotos karūnos.

Epitafijos įrašas — lotynų kalba.

 

Lietuviškas teksto vertimas:

Geriausiajam galingiausiajam Dievui. Aleksandras, Lenkijos karalius, Lietuvos didysis kunigaikštis mirė Vilniuje, Žemutinėje pilyje 1506 metų rugsėjo 19 dieną ir yra palaidotas šioje bažnyčioje.

atgal  aukštyn  tolyn