Į pirmą puslapį

Antano Pranciškaus Audzevičiaus epitafija

Antanas Pranciškus Audzevičius (1833—1895) Vyskupui skirta epitafija įrengta Švč. Sakramento koplyčioje, rytinėje sienoje. Balto marmuro lentoje paauksuotomis raidėmis iškaltas tekstas, po juo — Kristaus monograma-vardo santrumpa. Virš lentos — sukryžiuota vyskupo lazda ir kryžius, o aukščiau nišoje marmurinis vyskupo biustas.

Epitafijos įrašas — lotynų kalba.

 

Lietuviškas teksto vertimas:

Geriausiajam galingiausiajam Dievui.
Antanas Pranciškus Audzevičius,
Vilniaus vyskupijos vyskupas, gimęs 1833 birželio 13 dieną, konsekruotas 1890 balandžio 25, po 62 vargų kupino gyvenimo metų pamaldžiai iškeliavo pas Viešpatį 1895 metų gegužės 28 dieną. Tegu ilsisi ramybėje.

atgal  aukštyn  tolyn