Į pirmą puslapį

Jono Nepomuko Kosakovskio epitafija

Jonas Nepomukas Korvinas Kosakovskis (1755—1808) Vilniaus vyskupo ordinaro pareigas ėjo nuo 1798 rugpjūčio 9 d. iki mirties. Vyskupas buvo uolus vienuolių trinitorių veiklos rėmėjas Lietuvoje. Jam skirtoji epitafija (4x1,86m dydžio) įrengta Tremtinių (buv. Švč. Mergelės Marijos vardo) koplyčioje XIX a. antrajame dešimtmetyje. Jos autorius Kazimieras Jelskis. Epitafijos įrengimo iniciatoriai buvo vysk. J. N. Kosakovskio broliai. Klasicistinio stiliaus epitafija pastatyta iš granito, marmuro ir gipso. Epitafijoje — vyskupo portretas, insignijos, Kosakovskių herbas.

Epitafijos įrašas – lotynų kalba.

 

Lietuviškas teksto vertimas:

Geriausiajam galingiausiajam Dievui.
Atminti Jonui Nepomukui Korvinui Kosakovskiui, Vilniaus vyskupui, Aleksandro Neviškio ordino riteriui, mokslo bičiulių kareliškosios draugijos Varšuvoje nariui, labdaros draugijos, kurią įkūrė Vilniuje vargšams, našlaičiams, ligoniams šelpti, pirmininkui, pirmajam Lietuvoje kurčiųjų ir nebyliųjų mokyklos steigėjui, vyrui, itin godotinam dėl atsidavimo ganytojo pareigoms, malonaus būdo ir krikščioniškųjų dorybių pavyzdžio. Liūdintys broliai Juozapas ir Leonardas pastatė šį broliškos meilės ir prieraišumo paminklą šventovėje, kurios nuostabų pastatą, pradėtą pirmtakų dosnumu ir valdovų dovanomis paremtą, savo pastangomis ir lėšomis užbaigė. Gimęs krokuvos žemėje 1753 Išganytojo metų 16 dieną, mirė Badeno gydyklose 1808 spalio 8 dieną. Tegu ilsisi ramybėje.

atgal  aukštyn  tolyn