Į pirmą puslapį

Julijono Steponavičiaus epitafija

Julijonas Steponavičius (1911—1991) Vilniaus vysku buvo nuo 1955 m. Tačiau sovietų valdžia vyskupui neleido eiti pareigų ir ištrėmė į Žagarę. 1989 m. vasario 7 d. vyskupas Julijonas Steponavičius paskirtas Vilniaus arkivyskupu metropolitu, iškilmingai atšventino Vilniaus arkikatedrą. Taip pat arkivyskupas sugrąžino šv. Kazimiero relikvijas į šiam šventajam skirtą koplyčią Vilniaus katedroje. Iš katedros sovietams šventovę pavertus paveikslų galerija, šv. Kazimieras buvo perkeltas į Vilniaus šv. Petro ir Povilo bažnyčią. Arkivyskupas Julijonas Steponavičius palaidotas Tremtinių koplyčios vakarinėje sienoje. Jo kapą puošia marmurinis arkivyskupo biustas, epitafija su ganytojo herbu bei lietuvišku įrašu ir lenta su monograma.

 

Epitafijoje iškaltas tekstas:

Vilniaus arkivyskupas
Julijonas Steponavičius
Gimė 1911 m.
konsekruotas vyskupu 1955 m.
ištremtas
už arkivyskupijos ribų
į Žagarę 1961—1988
Mirė Vilniuje 1991 06 18.

atgal  aukštyn  tolyn