Į pirmą puslapį

Šv. Vladislovo koplyčia

Kalėdų laikotarpiu Šv. Vladislovo koplyčioje paruošiamas Betliejus. O Didįjį Penktadienį į šią koplyčią rengiama procesija su Švč. Sakramentu.

Šiuo metu čia eksponuojama šventosios Turino drobulės kopija.

Per didžiausiąją paskutinę katedros rekonstrukciją L. Stuoka-Gucevičius suprojektavo šv. Vladislovo, anksčiau vyskupo Andriejaus Vainos, elipsės formos koplyčią. Koplyčia buvo ištapyta originaliomis freskomis, kurių fragmentus galima matyti. Prie koplyčios altoriaus išlikę lotyniški užrašai liudija teologinę freskų prasmę: ZELUS (uolumas) ir FIDES (tikėjimas). Koplyčios altorius įrengtas XIX a. vid., šiaurinėje nišoje stovi masyvi gipsinė šv. Vladislovo skulptūra. Šv. Vladislovo figūra ekspresyvi, jis rankoje laiko kryžių. Skulptūra sukurta 1861—1863 m., jos autorius — Henrikas Dmochovskis. Iki 1905 m. ši skulptūra caro valdžios nutarimu buvo uždengta, kaip misionieriškos ir veiklios katalikybės ženklas. Freskoje virš karaliaus Vladislovo I statulos išlikęs dedikacinis koplyčios įrašas lotynų kalba.

 

Lietuviškas įrašo vertimas:

ŠVENTAJAM VLADISLOVUI, VENGRIJOS KARALIUI,
išvedusiam į šventąjį karą kryžiuočių būrius.
Pašvęsta 1863 metų birželio 27 dieną.

Šv. Vladislovas liturgijoje miminas birželio 27 d. Jis buvo Vengrijos ir Kroatijos karalius, gyvenęs 1041—1097 m. Karaliaus soste išbuvo 20 m. Vladislovas rūpinosi, krikščionybės stiprinimu Vengrijoje, Gerosios Naujienos skleidimu Kroatijoje, buvo šv. Egidijaus cistersų abatijos fundatorius, įkūrė Zagrebo vyskupiją. Pasakojama, kad Vladislovas buvo labai pamaldus. Per miesto apsiaustį, išsekus šuliniams ir visiems kenčiant baisų troškulį, karalius uoliai meldėsi. Jo žirgas kanopa trenkė žemėn ir toje vietoje ištryško šaltinis. Taip pat priešui persekiojant karaliaus kariuomenę ir valdovui karštai meldžiantis kalnuose prasivėrė tarpeklis ir visi laimingai paspruko. Siaučiant marui jam buvo suteikta malonė žmones gydyti žole, ant kurios nusileis karaliaus paleista strėlė, — tai buvo gencijonas arba šv. Vladislovo žolė. Karalius net po savo mirties ne kartą pasirodė kariuomenės priekyje, drąsindamas stoti į mūšį. 1192 m. paskelbtas šventuoju. Jo užtarimo prašoma kai gresia epidemijos. Šv. Vladislovas vaizduojamas kaip brandaus amžiaus vyras su barzda. Pagrindiniai jo atributai yra karaliaus vainikas ir ilgas kalavijas, angelai ir vėliava. Šv. Vladislovas yra Vengrijos globėjas.

Lietuvos ir Lenkijos valdovas Jogaila, priimdamas krikštą, pasirinko šv. Vladislovo vardą. Šv. Vladislovas drauge su šv. vyskupu Stanislovu yra Vilniaus katedros globėjai. Lietuvos valdovai dinastiniais ryšiais buvo susiję su Vengrijos didikais. Šv. Kazimiero motina Elzbieta Habsburgaitė buvo Čekijos ir Vengrijos karaliaus Vladislovo V sesuo.

atgal  aukštyn  tolyn
Į apsilankymo pradžią
Šv. Vladislovo koplyčioje. Kun. Virginijaus  Česnulevičiaus fotografija
Šv. Vladislovo koplyčioje. Kun. Virginijaus Česnulevičiaus fotografija
Šv. Vladislovo koplyčioje. Kun. Virginijaus  Česnulevičiaus fotografija
Šv. Vladislovo koplyčioje. Kun. Virginijaus Česnulevičiaus fotografija