Į pirmą puslapį

Ausk Marijai rožių giją

Redaguota šv. Kazimiero pamėgta giesmė, skirta Švč. Mergelei Marijai, įvairių iškilmių proga Vilniaus arkikatedroje giedama prie šio šventojo relikvijų.

Ausk Marijai rožių giją, mano siela nerami,
Skelbk gerumą, prakilnumą ilgesinga širdimi.
O Mergaite, tavo kraitis — nekaltybė nuostabi:
Mums žavėtis ir gėrėtis leisk per amžius tavimi.

Susimąstę nešam naštą savo nuodėmės didžios, —
Tu, Šventoji, Nekaltoji, meldžiam gelbėki iš jos!
Vargšai gimę, mes nežinom priebėgos kaip tu kitos:
Rojaus vartuose užtarki vaikus tėviškės šviesios.

Tavo grožis mums kaip rožė, kaip lelija nekalta,
Tavo garbei ieškom vardo, neištarto niekada.
Ir maldaujam nepaliaujam širdimi vis alkana:
Leisk išvysti karalystėj meile spindinčia tave.

aukštyn
Šv. Kazimieras, besimeldžiantis Švč. Margelei Marijai.
Šv. Kazimieras, besimeldžiantis Švč. Margelei Marijai. Arnoto fragmentas. XVII a. Antano Lukšėno fotografija