Į pirmą puslapį

Šventas, garbingas Lietuvos vyre

Šventas, garbingas Lietuvos vyre,
Jaunystės kovą Dievui paskyręs,
Išmelsk malonės kovot didvyriais
Už Dievo tiesą, už širdį tyrą.

Šventas, šlovingas Tautos globėjau,
Žiedu pražydęs baltos lelijos!
Marijos žemei giesmę sudėjai,
žadink jos meilę mūsų šidryje!

Šventas Kazimierai, Vytauto aini,
Vilniaus altoriuj sostą atradęs!
Šviesiausios viltys Tavy sueina,
Kovoj už Dievą būk mūsų vadas!

 

Šaltinis:

Liturginis maldynas. — Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2007.  — P. 585.

aukštyn
Šv. Kazimieras. Medžio raižinys.
Šv. Kazimieras. Nežinomas XIX a. liaudies raižytojas. Antano Lukšėno fotografija