Į pirmą puslapį

Kun. Stasio Ylos malda

TĖVYNĖS MŪSŲ,
LIETUVOS GLOBĖJAU,
Kazimiere, šventasis karalaiti,
Tavin viltis mūsų, maldos aidi.
Užtark Tėvynę,
Tiek sykių jai padėjęs.

Čia žemėj lelija skaisčia žydėjęs,
Duok mūs jaunimui tavo pėdom eiti,
Kad jis, pamildamas dorybių kraitį,
Vėl taptų tėviškės naujos grindėju.
Amen.

aukštyn
Šv. Kazimieras.
Šv. Kazimieras. Nežinomas XIX a. I pusės liaudies tapytojas. Antano Lukšėno fotografija