Į pirmą puslapį

Kankinės Adelės Dirsytės malda

MARIJOS ŽEMĖS GLOBĖJAU, šventasis Kazimierai,
kuris himnais šlovinai Švenčiausiąją Mergelę, kuris naktimis prie bažnyčios durų klūpodamas šaukeisi Jos pagalbos, kuris taip mylėjai skaistybę, kad visokios pasaulio garbės, visų patogumų dėl jos išsižadėjai.

Išmelski, ŠVENTASIS GLOBĖJAU, ir mūsų kraštui skaistumo žiedų, kurie savo kvapu patrauktų mus visus Tavo keliais.

ŠVENTASIS KAZIMIERAI, niekur nenorėjai išvykti iš savo šalies, o jai esant pavojuj iš dangaus padėjai mūsų kariuomenei.

Sugeltomis širdimis maldaujame, padėki prisikelti mūsų Tautai kilniam gyvenimui, o mums veikiai sugrįžti į žemę, pašventintą kankinių kūnais, nekaltomis ašaromis ir begaliniu sielvartu. Amen.

aukštyn
Šv. Kazimieras — vargšų globėjas.
Šv. Kazimieras — vargšų globėjas. Aleksandro Marčiulionio reljefas. 1943 m.