Į pirmą puslapį

Šaltiniai

  1. Sigita Maslauskaitė. Šventojo Kazimiero atvaizdo istorija XVI—XVII a. — Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus. — 2010.
  2. Ankstyvieji Šv. Kazimiero „Gyvenimai“. Sud. Mintautas Čiurinskas. — Vilnius. — 2004.
  3. Vytautas Ališauskas. Šventasis Kazimieras. — Vilnius. — 2004.
  4. Pranas Gavėnas. Šventasis Kazimieras. — Alytus. — 1998.
  5. Zenonas Ivinskis. Šv. Kazimieras. — Brooklyn. — 1955.
  6. Kazimieras Paltarokas. Karalaitis Šventasis Kazimieras. — Vilnius. — 1954.
  7. Paulius Rabikauskas. Lietuvos Globėjas Šv. Kazimieras. — Vilnius — Kaunas. — 1993.
  8. Šv. Kazimiero gyvenimo ir kulto šaltiniai. Sud. Mintautas Čiurinskas.— Vilnius. — 2003.
aukštyn