Į pirmą puslapį

Vilniaus vyskupijos administratoriai ir valdytojai

Jonas Domanovskis (1555—1556), kanauninkas, kapitulinis vikaras, valdytojas
Benediktas Vaina (1591—1592), prelatas, valdytojas
Kiprijonas (1592—1593), vyskupas koadjutorius, administratorius
Benediktas Vaina (1594—1600), kapitulinis vikaras, valdytojas
Jurgis Tiškevičius (1630—1631), vyskupas koadjutorius, administratorius
Gotardas Jonas Tyzenhauzas (1665—1666), vyskupas koadjutorius, administratorius
Mikalojus Slupskis (1671—1672), vyskupas sufraganas, administratorius, (1684—1685), vyskupas koadjutorius, administratorius
Boguslavas Korvinas-Gonsievskis (1723—1724; 1730), vyskupas, administratorius
Tomas Zenkovičius (1762), vyskupas, administratorius
Dovydas Pilchovskis (1793—1796), prelatas, valdytojas
Nikodemas Puzina (1808—1814; 1815—1816), vyskupas, administratorius
Stanislovas Bogužas Siestrencevičius (1816—1826), vyskupas, administratorius
Vincentas Mikuckis (1826—1827), prelatas, valdytojas
Kasparas Kazimieras Kolumna-Cieciševskis (1827—1828), vyskupas, administratorius
Andrius Benediktas Klongevičius (1829—1839), vyskupas, administratorius
Jonas Civinskis (1842—1846), vyskupas, administratorius
Antanas Fijalkovskis (1846), prelatas, valdytojas
Vaclovas Žilinskis (1846—1848), prelatas,valdytojas
Juozapas Bovkevičius (1863—1866), prelatas, valdytojas
Petras Žilinskis (1866—1883), prelatas, valdytojas
Liudvikas Zdanavičius (1886—1890; 1895—1897), prelatas, valdytojas
Viktoras Radzyminskis-Fronckevičius (1902—1904; 1907—1908), prelatas, valdytojas
Kazimieras Mikalojus Michalkevičius (1908—1918; 1925—1926), prelatas, valdytojas
Jonas Hanusevičius (1918), prelatas, valdytojas
Mečislovas Reinys (1942—1944; 1945—1946), arkivyskupas, administratorius
Edmundas Basys (1946—1949), kanauninkas, valdytojas
Juozapas Vaičiūnas (1949), kunigas, valdytojas
Kazimieras Paltarokas (1949—1958), vyskupas, administratorius
Julijonas Steponavičius (1958—1961; 1988—1989), vyskupas, administratorius
Česlovas Krivaitis (1961—1979), garbės kanauninkas, valdytojas
Algirdas Kazimieras Gutauskas (1979—1988), prelatas, valdytojas
aukštyn