Į pirmą puslapį

Pranciškonų vienuolių memorialinė lenta

Pranciškonų vienuolių misijoms ir kankinystei Vilniuje atminti Kęsgailų koplyčios pietinėje sienoje įmūryta marmurinė lenta su įrašu. Virš įrašo — simbolinis kalnas. Ant jo pavaizduoti Trys Kryžiai ir lotyniškas užrašas „Vilnae“ (Vilnius).

Memorialinės lentos įrašas — lotynų kalba.

 

Teksto lietuviškas vertimas:

Vilniuje. Pirma, 1323 Viešpaties metais tėvai pranciškonai pirmieji atvyko į Vilnių skelbti katalikų tikėjimo. 14 brolių mirė šiame mieste. Vieni buvo prikalti prie kryžiaus, kitiems — nukirstos galvos. Antra, 1341 Viešpaties metais 36 tėvai pranciškonai dėl to paties katalikų tikėjimo mirė Vilniuje kankinių mirtimi nuo įsiveržusių totorių. Trečia, 1406 Viešpaties metais 5 tėvai pranciškonai Vilniuje buvo itin žiauriai nužudyti. Panaikinti 1864 rugpjūčio 12. Šį paminklą iškalė ir padovanojo garbingasis tėvas Mykolas Orlovskis, pranciškonas.

atgal  aukštyn  tolyn