Į pirmą puslapį

Kolumbo riteriai

 

Koordinatorius – Laimonas Reklaitis, el.paštas: laimonas.reklaitis@gmail.com 

 

KofC istorija

“Kolumbo Riterių“ (“Knights of Columbus”, trumpiau - KofC) brolija yra tarptautinė organizacija, vienijanti beveik 2 mln. tikinčių vyrų katalikų.

“Kolumbo Riteriai” pradėjo veikti 1882 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose, kuomet katalikų kunigas Michael McGivney subūrė savo parapijos vyrus į savitarpio pagalbos grupę. Brolija „Kolumbo riteriais“ pasivadino todėl, kad atradęs Amerikos žemyną keliautojas Kristupas Kolumbas atnešė ir krikščionybę, o žodis „riteris“ reiškia didžiadvasiškumą.

Popiežius Benediktas XVI kunigą Michael McGivney paskelbė „garbinguoju Dievo tarnu“ bei pradėjo kanonizacijos bylą.

 

KofC tikslai

Paremti, stiprinti bažnyčią ir parapijos bendruomenę.

Padėti artimui, brolijos nariams ir jų šeimoms (labdara, savanorystė ir kt.).

Patraukti vyrus į aktyvią veiklą parapijos naudai.

Puoselėti ir auginti bendrijos narių ir jų šeimos narių tikėjimą.

Rodyti gero kataliko pavyzdį aplinkiniams.

 

KofC vertybės

“Kolumbo riteriai” pirmiausia puoselėja bendrystę tarp savo narių ir jų šeimų, teikia atjautą ir pagalbą silpniausiems visuomenės nariams, vykdo projektus religiniam ir dvasiniam tautos atgimimui, tikėjimo sklaidai, gyvybės kultūros skleidimui. „Kolumbo Riteriams“ yra svarbu ne tik liudyti ir auginti savo tikėjimą, bet ir prisidėti prie savo parapijos rūpesčių sprendimo. Visus darbus stengiamasi atlikti vadovaujantis pamatiniais principais – Pagalba artimui, Santarvė, Brolybė ir Patriotizmas.

 

KofC veikla Arkikatedroje

Patarnavimai, pagalba palaikant tvarką Arkikatedroje Šv. Mišių, kitų švenčių metu.

Dalyvavimas Arkikatedros bendruomenės sielovadiniame gyvenime (savanorystė Alfa kursuose, Rožančiaus malda bendruomenėje).

Pagalba besikreipiantiems dėl patirtų nelaimių, "Maisto Banko" akcijos organizavimas parapijoje.

 

Narystė KofC

Riteriu gali tapti kiekvienas pilnametis vyras katalikas, kuris praktikuoja savo tikėjimą ir nori prisidėti prie „Kolumbo Riterių“ bendruomenės pastangų kuriant geresnį pasaulį. Kiekvienas narys sprendžia kiek, kada ir kuo jis gali prisidėti prie vykdomų evangelizacinių, karitatyvinių, bendruomeninių ar tiesiog pilietiškų projektų. Reikia pabrėžti, kad šiuose projektuose dalyvauja ne tik nariai, bet ir jų šeimos. 

 

KofC Lietuvoje

2014 m „Kolumbo riteriai“ savo veiklą pradėjo Lietuvoje, buvo įkurta pirmoji taryba prie Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčios, organizacija plečiasi ir kitose Lietuvos vyskupijose.

2018m. gruodžio mėnesį „Kolumbo riterių“ Taryba su 22 nariais pradėjo veiklą Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos parapijoje.

Jei ši informacija apie “Kolumbo riterius” jus sudomino, susisiekite su koordinatoriumi.

 
aukštyn