Į pirmą puslapį

Arkivyskupo sostas

 

„Vyskupą reikia laikyti savo kaimenės vyriausiuoju kunigu, iš kurio tam tikru būdu kyla ir nuo kurio priklauso tikinčiųjų gyvenimas Kristuje. Todėl visi turi labai vertinti liturginį vyskupijos gyvenimą, sutelktą apie vyskupą, ypač katedros bažnyčioje. Tebūna jie įsitikinę, kad Bažnyčia ypatingai atsiskleidžia, visai Dievo tautai pilnai ir aktyviai dalyvaujant toje pačioje liturginėje šventėje, ypač toje pačioje Eucharistijoje, jungiamai vienos maldos ir vieno altoriaus, vadovaujamai vyskupo, apsupto kunigų ir patarnautojų“ (Iš Vatikano II Susirinkimo Konstitucijos apie šventąją liturgiją, 41).

 

Vilniaus arkikatedra — pagrindinė Vilniaus arkivyskupijos bažnyčia, kurioje yra arkivyskupo sostas. Tai ženklas, kad šioje bažnyčioje liturgijai dažnai vadovauja arkivyskupas ir perteikia Katalikų Bažnyčios mokymą. Arkivyskupas nuo sosto pradeda vadovauti liturgijai. Vyskupo sostas primena, kad ganytojo kaip apaštalų įpėdinio pareiga mokyti, vadovauti patikėtai bendruomenei. Apaštalai paties Kristaus buvo išsiųsti į pasaulį skelbti Evangelijos. Šis įpareigojimas lydi visus vyskupus, kurie jiems popiežiaus patikėtose vyskupijose tęsia apaštalų įpėdinystės tradiciją.

 

Vilniaus arkivyskupas metropolitas nuo 2013 m. balandžio mėn. 23 d. yra Gintaras Grušas.

 

Vilniaus arkivyskupo metropolito augziliaras (pagalbininkas) ir generalinis vikaras nuo 2010 m. kovo 4 d. yra vyskupas Arūnas Poniškaitis.

 

 2017 m. rugsėjo 29 d. Šventasis Tėvas Pranciškus nominavo teologijos mokslų daktarą kunigą Darių Trijonį Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Fissianos vyskupo titulą. 2017 gruodžio 16 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Darius Trijonis buvo konsekruotas vyskupu.

 

 

 Arkivyskupas emeritas kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

 

aukštyn
Vilniaus arkivyskupas emeritas Kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Arūnas Poniškaitis. 2013 m. balandžio 23 d., Šv. Jurgio, Vilniaus arkivyskupijos globėjo, iškilmė. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka
Vilniaus arkivyskupas emeritas Kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Arūnas Poniškaitis. 2013 m. balandžio 23 d., Šv. Jurgio, Vilniaus arkivyskupijos globėjo, iškilmė. Klaudijaus Driskiaus fotografija