Į pirmą puslapį

Kamerinis choras

Choro vadovai

 

Pranas Sližys (1915-2004) – Lietuvos chorų dirigentas, vargonininkas, kompozitorius, docentas, chorui vadovavo 1989 - 1991 m.

http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=340

 

 

Leonas Pranulis (1940-2008) – chorų dirigentas, vargonininkas, kompozitorius, kapelų vadovas, chorui vadovavo 1991 - 2007 m.

http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2008/08/29/atmi_02.html

 

 

Remigijus Songaila (1949) – chorų dirigentas, pedagogas, docentas, chorui vadovauja nuo 2007 metų.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Remigijus_Songaila

 

Jam talkina Eglė Ganusauskienė (1965) – chorų dirigentė, pedagogė, Didžiojo choro chormeisterė.

 

 a.a. Bernardas Vasiliauskas (1938-2022) – Vilniaus Arkikatedros Bazilikos vargonininkas, tarptautinio M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkurso laureatas, Šv. Kristoforo statulėlės, Kultūros ministerijos Garbės ženklo ,,Nešk savo šviesą ir tikėk“ nominantas.

 

 

 

Kamerinis choras gieda sekmadieniais 10 val. Šv. Mišiose gieda                             

 

 

Choro veikla

 

Vilniaus Arkikatedros Bazilikos Didysis choras, savo veiklą pradėjęs 1989 m. vasarios mėn. 5 dieną, Pastoracinės Tarybos nutarimu nuo 2021 m. rugsėjo 5 d. buvo performuotas į katedros Kamerinį chorą.

Šio choro branduolį sudaro jaunesni Didžiojo choro giesmininkai, taip pat ir nauji choro gretas papildę nariai. Jame gieda įvairių profesijų atsovai - pedagogai, muzikos mokytojai, chorvedžiai, mokslų daktarai - visi turintys gražius balsus ir gebantys skaityti muzikinį raštą. Šiuo metu chore yra dvidešimt giesmininkų, kuriems vadovauja chorų dirigentas, ilgametis Lietuvos muzikos ir teatro akedemijos docentas, daugelio respublikinių ir užsienio valstybių Europoje chorų konkursų laureatas, kitų žymių Lietuvos muzikos mokyklų pedagojas Remigijus Songaila. Kartu su juo dirba ir Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja, chorų dirigentė Eglė Genusauskienė. Visiems jiems talkina žymus Lietuvos vargonininkas, tarptautinio M.K.Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkurso laureatas, šv. Kristoforo statulėlės, Kultūros ministerijos Garbės ženklo "Nešk savo šviesą ir tikėk" nominantas Bernardas Vasiliauskas. 

Taigi, naujai pavadintas katedros kamerinis choras toliau tęsia Didžiojo choro puoselėtas tradicijas, o be giedojimo, šv. Mišių ir įvairių religinių švenčių Vilniaus Arkikatedroje metu, Kamerinis choras rengia ir atskiras koncertines programas, kurias, kaip ir anksčiau, stengsis atlikti ne tik Lietuvos miestų ir miestelių, bet ir kitų užsienio šalių šventovėse ir bažnyčiose.

Anksčiau čia sėkmingai ir prasmingai dirbusių Didžiojo choro vadovų ir jų vadovaujamų giesmininkų pastangomis nuveikti darbai teikia gražių vilčių ateičiai.

 

 

Choro repertuaras

 

Choro repertuaras formuojamas atsižvelgiant į religinių ir valstybinių švenčių pobūdį, vietą, reikšmę ir laikotarpį. Pamaldų metu choro atliekamos Mišios ir giesmės padeda tikintiesiems giliau suprasti ir pajusti liturgijos esmę, jiems teikiamų Dievo malonių ir dvasinių vertybių prasmę. Choras atlieka įvairių epochų ir stilių kompozitorių kūrinius, pradedant Renesanso, vėliau Europos klasikos, Romantizmo laikotarpių, taip pat ir Lietuvos 19-21 amžių laike sukurtus bažnytinius kūrinius.

 

Naujų narių priėmimas 

 

Choras kviečia įsijungti į Vilniaus Arkikatedros Bazilikos Kamerinio choro giesmininkų būrį dainuojančius ir giedančius tikinčiuosius ir Malda, ir Giesme šlovinti Viešpatį.

Choro meno vadovas, docentas Remigijus Songaila, tel. 8 687 77612

Choro prezidentas, dr. Ignas Krasauskas, tel. 8 685 29135,

el. p.  ignaskr45@gmail.com

 

aukštyn
Kamerinis choras  Vilniaus arkikatedroje.
Kamerinis choras Vilniaus arkikatedroje.