Į pirmą puslapį

Šeimų choras

Gieda kiekvieną sekmadienį vaikams skirtose šv. Mišiose 11.15 val. ir kitokiomis liturginių švenčių progomis.

Vadovai

Nuo pat įkūrimo vadovauja Rita Nenėnaitė ir Eglė Čigriejūtė Strolienė, akompanuoja vargonininkė ir pianistė Vida Prekerytė.

Choro repeticijų grafikas

Repeticijos vyksta antradienį 16.30—17.30 val., ketvirtadienį 17.00—18.00 val. bei sekmadienį 10—11 val.

Kviečiame ir laukiame naujų giesmininkų
mūsų repeticijose ir šv. Mišiose.
Mokytojos Ritos mob. tel. 8 698 32855,
mokytojos Eglės mob. tel. 8 615 10630.

Veikla

Šiuo metu choro sąraše yra 34 choristai. Choras įkurtas1989 m. rugsėjį, monsinjoro Kazimiero Vasiliausko iniciatyva.

Choro repertuaras — tai įvairių epochų užsienio ir lietuvių autorių sakralinė muzika. Didesnę repertuaro dalį sudaro šiuolaikinių lietuvių autorių kūryba. Tai — V. Augustino, L. Abario, L. Abariaus, A. Klovos, R. Martinkėno,V. Miškinio, L. Povilaičio, A. Remesos, K. Vasiliauskaitės, G. Venslovo, R. Zurbaitės šv. Mišių ciklai ir giesmės.

Choras dalyvavo tarptautiniame muzikos festivalyje „Gaida“, padarė įrašų Lietuvos radijui ir televizijai, dalyvavo visuose J. Naujalio naujų religinės muzikos kūrinių konkursuose, giedojo daugelyje Lietuvos bažnyčių, 1994 m. gastroliavo Ispanijoje, 2000 m. — Lenkijoje, dalyvavo 1998 m. II-joje pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje, Giesmių šventėje „Kristui gieda Lietuva“ 2000 m., dalyvavo Taizé susitikimų renginiuose Miunchene 1993 m., Paryžiuje 1994 m., Vilniuje 2009 m., taip pat dalyvauja įvairiuose Arkikatedros Bazilikos, kitų Vilniaus miesto bažnyčių organizuojamuose renginiuose, bei liturginėse šventėse. Ne kartą choras koncertavo įvairiuose Vilniaus vaikų namuose, Vilniaus Šeškinės neįgaliųjų Dienos centre, Kalėdiniuose ir Velykiniuose renginiuose Vilniaus Lukiškių kalėjime, bendradarbiavo su Almos Adamkienės labdaros fondu.

aukštyn
Vaikų choras  Vilniaus arkikatedroje.
Vaikų choras Vilniaus arkikatedroje.