Į pirmą puslapį
Ateitininkai kviečia prisijungti prie kassavaitinių veiklų
Paskelbta: 2020-09-21 12:05:10

 

 

LR Seimas 2020 m. paskelbė Ateitininkų metais.

 

 

Sekmadieniais 14 val parapijose namuose Tilto g. 1A rinksis moksleivių ateitininkų kuopa, pasivadinusi Dievo tarno Mečislovo Reinio vardu. Kviečiame prisijungti 8-12 klasių moksleivius. Parapijoje jau veikia Šv. Kazimiero jaunųjų ateitininkų kuopa, kuri renkasi sekmadieniais 12 val ten pat. 4-7 klasių moksleiviai kviečiami prisijungti prie kuopos. Susitikimai vyks kiekvieną savaitę, jų metu moksleiviai skaitys, mokysis, melsis, o taip pat savanoriaus ir susitiks su įdomiais žmonėmis. 
 
 
Ateitininkų kaip jaunimo ugdymo organizacijos misija – vadovaujantis katalikiška pasaulėžiūra ugdyti patriotiškai nusiteikusius jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto jaunuolius pasirengusius aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą."
aukštyn