Į pirmą puslapį
Amžinybėn iškeliavo kunigas jubiliatas Vaclovas ALIULIS MIC (1921–1944–2015)
Paskelbta: 2015-05-26 22:06:27

Tėvas Vaclovas Aliulis MIC buvo uolus vienuolis ir Kristaus Vynuogyno tarnas, mylėtas žmonių, pats juos mylėjęs ir mokęs mylėti. Švč. Mergelei Marijai užtariant, pavedame Viešpačiui mūsų mylimo kunigo sielą.

 

 Kunigas Vaclovas Aliulis MIC yra pašarvotas Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje

 

lankymas gegužės 27 d. 7-22 val., 28 d. nuo 7 val.

laidotuvių šv. Mišios – Vilniaus Arkikatedroje ketvirtadienį, gegužės 28 d., 11 val. 

 

Po šv. Mišių velionis išlydimas į Alytaus r. Santaikos Kristaus Karaliaus bažnyčią, 

kurioje 15 val. aukojamos šv. Mišios. Po jų – laidotuvės Santaikos kapinėse.

 

Tėvo Vaclovo Aliulio nekrologas>>>

 

 

 
aukštyn