Į pirmą puslapį
Paauglių ruošimas Sutvirtinimo sakramentui (jeigu reikia ir Krikšto, Atgailos, bei Eucharistijos sakramentams)
Paskelbta: 2015-09-04 10:38:12

 Registracija Vilniaus arkikatedros raštinėje iki rugsėjo 30 d.

Kunigas budi raštinėje šiokiadieniais nuo 15:30 iki 18:30 val.

 

Pasirengimo Sutvirtinimui susitikimai vyks pirmadieniais 18:00 val. Katedros Parapijos naumuose (Tilto g. 1A) 

Pirmasis susitikimas paaugliams vyks katedros Šv. Kazimiero koplyčioje - spalio 3 d. 18:30 val. Šv. Mišiose

aukštyn