Į pirmą puslapį
Katedros klebono kun. Virginijaus Česnulevičiaus laiškas parapijiečiams
Paskelbta: 2020-03-14 11:12:41

Mieli, mylimi žmonės,

dar brangesni tapę...

žengiame Gavėnios keliu link Kristaus Prisikėlimo. Ir šis kelias kiekvienam iš mūsų yra nepakartojamas, ypatingas, nes Dievas, kuris kalba, Jis kalba kiekvienam asmeniškai.  Dievas nenustoja kalbėjęs. Nors dažnai man atrodo priešingai. Veikiau, tai aš nesurandu tylos laiko, nemoku klausytis, ar nenoriu klausytis. 
Gavėnios laikas mus kviečia leistis į širdies gelmę, atrasti savo širdies gelmėje tikėjimo šaltinį, kurį nešiojamės nuo Krikšto sakramento, - Dievo Žodį - Kristų. Svarbi mūsų tikėjimui savybė yra klausymas. Tikėjimas iš klausymo...

Kaip niekad, klausymo galime mokintis ir privalome klausyti šiandienėje situacijoje, kuri susiklostė Lietuvoje ir pasaulyje.
Gerai įsiklausykime į kompetetingų organizacijų rekomendacijas kaip turime elgtis. Įsiklausykime ir į Ganytojų rekomendacijas. Jų laikykimės. Imkimės atsakomybės spręsti iškilusius klausimus savo tarnystės lauke pagal pateiktas nuorodas. 

 !  Nuo šiandien, visos šv. Mišios bus aukojamos prie pagrindinio altoriaus iki kol bus kitap. 

Nebijokite! Nebijokite, jei reikia, reiks, pasirinksite likti namuose, vienumoje. Pirmiausia dėl kitų, kad kitas būtų saugus ir ramus. Ir dėl savęs. Ir bet kokiame Jūsų pasirinkime, Dievas tikrai yra ir bus su Jumis. To nepamirškite. Ir kaip tik išnaudokite laiką labiau Jo klausyti.

"Iš visų jėgų kovok, kad tavo vidinis aktyvumas, būtų pagal Dievą ir tu nugalėsi išorinius pasipriešinimus" (dykumų Tėvas)
 
"Jei tu negali eiti, tai ne dėl akmenų ant kelio, bet dėl mažyčio akmenuko tavo bate".

Kiekvieną dieną, dirbkime su šiuo vidiniu aktyvumu gręždamiesi savo mintimis, žvilgsniu, širdimi į tą, kuris yra Gyvenimas.

maldos vienybėje,
kun. virginijus
aukštyn