Į pirmą puslapį
Gavėnia Vilniaus Arkikatedroje
Paskelbta: 2020-02-27 10:51:44

  Gavėnia - tai 40 dienų laikotarpis, skirtas pasiruošti Kristaus Prisikėlimo iškilmėms.

 

Jos metu atgaila, malda ir pasninku atnaujiname krikščioniškąjį tikėjimą, Dievo malonės padedami išsilaisviname iš savo ydų ir su didesniu uolumu imamės artimo meilės darbų.

 

 Katedroje gavėnios metu kviečiame į specialiai šiam laikui skirtas pamaldas:

 

 

Kiekvieną Gavėnios penktadienį 16:45 val. Kryžiaus kelias 

(Jėzaus kančios ir mirties apmąstymui skirtos pamaldos).

 

Kiekvieną Gavėnios sekmadienį po 12.30 val. sumos šv. Mišių giedami Graudūs verksmai. 

 

aukštyn