Į pirmą puslapį

Jaunimo grupelė

Renkasi kiekvieną šeštadienį 17.00 val. parapijos namų rūsyje, Tilto g. 1.

Jauni žmonės nuo 14 m., padedami parapijos kunigų, kuria veiklos planą, rengia maldos vakarus, susitikimus su svečiais, ruošia diskusijas, išvykas, vasaros stovyklas, dalyvauja evangelizacinėje veikloje, švenčia šventes.

Kiekvieną šeštadienį 17.00 val. jaunimas renkasi parapijos namuose, Tilto g. 1 ir repetuoja šv. Mišių giesmes, tuomet 18.30 val. groja, gieda ir skaito skaitinius Šv. Kazimiero koplyčioje švenčiamose šv. Mišiose. Po jų, apie 19.30 val. vyksta teminis susitikimas parapijos namuose.

Nori atrasti jaunatvišką Bažnyčią, kuri ne tik meldžiasi, bet ir švenčia, tarnauja, keliauja ir mokosi draugauti. Ateik į Vilniaus katedros jaunimo būrį kiekvieną šeštadienį 17.00 val., Tilto g. 1, į parapijos namų rūsį. Taip pat daugiau žinių galima teirautis arkikatedros raštinėje pas budinčius kunigus. 

aukštyn
Stovykloje kepam skautišką duonelę
Mokomės gyventi tikėjimu