Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka

 

Šv. Mišių aukojimo tvarka

Sekmadieniais šv. Mišios aukojamos prie didžiojo altoriaus

8.00 val. — šv. Mišios 

9.00 val. — šv. Mišios

10.00 val. — šv. Mišios

11.15 val. — šv. Mišios, skirtos vaikams

12.30 val. — Suma, iškilmingos šv. Mišios už parapiją

17.30 val. — šv. Mišios už visų aukotojų sudėtines intencijas

18.30 val. — šv. Mišios lotynų kalba

Darbo dienomis ir šeštadieniais

8.00 val. — šv. Mišios 

12.30 val. — šv. Mišios 

17.30 val. — šv. Mišios

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svarbu! Pamaldų ir bažnytinių ceremonijų metu turistinių grupių lankymasis bažnyčioje draudžiamas!

 

aukštyn
Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje. Dainiaus Tunkūno fotografija
Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje. Dainiaus Tunkūno fotografija