Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka

Svarbu! Pamaldų ir bažnytinių ceremonijų metu turistinių grupių lankymasis bažnyčioje draudžiamas!

Šv. Mišių aukojimo tvarka

Sekmadieniais šv. Mišios aukojamos prie didžiojo altoriaus

8.00 val. — šv. Mišios 

9.00 val. — šv. Mišios

10.00 val. — šv. Mišios

11.15 val. — šv. Mišios, skirtos vaikams

12.30 val. — Suma, iškilmingos šv. Mišios už parapiją

17.30 val. — šv. Mišios už visų aukotojų sudėtines intencijas

18.30 val. — šv. Mišios lotynų kalba

Darbo dienomis ir šeštadieniais

8.00 val. — šv. Mišios Šv. Kazimiero koplyčioje

17.30 val. — šv. Mišios prie didžiojo altoriaus

18.30 val. — šv. Mišios Šv. Kazimiero koplyčioje

Šeštadieniais 18.30 val. Šv. Kazimiero koplyčioje šv. Mišiose gieda Arkikatedros jaunimas. 

Švč. Sakramento adoracija

Kiekvieną ketvirtadienį 19–19.30 val. Šv. Kazimiero koplyčioje.

Rožinis

Kiekvieną trečiadienį 17 val. kalbamas bendruomeniškai prie didžiojo altoriaus.

Dievo gailestingumo vainikėlis

Kiekvieną penktadienį 18 val. (po pirmųjų vakarinių šv. Mišių) kalbamas bendruomeniškai prie didžiojo altoriaus.

Kryžiaus kelias

Kiekvieną Gavėnios penktadienį 16.45 val. bendruomeniškai meldžiamės prie katedroje pakabintų Kryžiaus kelio stočių.

Didįjį penktadienį Kryžiaus kelias iš Arkikatedros į Trijų kryžių kalną su Vilniaus arkivyskupijos ganytojais ir tikinčiaisiais.

Graudūs verksmai

Kiekvieną Gavėnios sekmadienį po sumos šv. Mišių apie 13.30 val. padedant įvairiems chorams giedama prie didžiojo altoriaus.   

aukštyn
Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje. Dainiaus Tunkūno fotografija
Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje. Dainiaus Tunkūno fotografija