Į pirmą puslapį

Schola Gregoriana Vilnensis

Gieda kiekvieną sekmadienį vakare šv. Mišiose 18.30 val. Taip pat kiekvienų šv. Kalėdų ir Velykų pirmosios ir antrosios dienos vakarais, Švč. Mergelės Marijos — Dievo Gimdytojos iškilmės (sausio 1 d.) ir Žolinės (rugpjūčio 15 d.) vakarais, 18.30 val. šv. Mišiose, Didžiojo Penktadienio pamaldose ir kitose liturginėse iškilmėse.

Choro vadovai

1989—1995 m. — Dainius Juozėnas, kartu su Živile Stonyte nuo 1991 iki 1994 m.; 1995—1999 m. — Daina Liučija Adamkevičiūtė; 1999—2007 m. — Živilė Stonytė; nuo 2007 m. — Dainius Juozėnas.

Choro repeticijų grafikas

Šis choras repetuoja kiekvieną ketvirtadienį nuo 18.00 val. ir kiekvieną sekmadienį nuo 17.30 val.

Nauji nariai mielai laukiami visada, jei tik yra praktikuojantys katalikai ir turi klausą. Jokių specialių žinių nereikalaujama — visko galima išmokti kantriai ir nuolat dalyvaujant liturgijoje, perimant vyresnių choro narių patirtį.

Veikla

Išsamiau apie choro veiklą galima rasti jo svetainėje www.gregoriana.lt. El. paštas: , adresas: Katedros a. 2, LT-01143 Vilnius; tel. 8 618 49 103, faks. (5) 263 95 73.

Vilniaus arkikatedros bazilikos grigališkajame chore choralą gieda iki 28 giesmininkų vyrų ir moterų. Choras įkurtas 1989 m. gegužės mėn. kaip pirmasis Lietuvoje grigališkasis choras Cantores chorales capellae S. Casimiri. Nuo 1994 m. vadinasi Schola Gregoriana Vilnensis.

Schola Gregoriana Vilnensis propaguoja išimtinai grigališkąjį choralą — tradicinį Romos Katalikų Bažnyčios liturginį giedojimą.

Choro nariai 1992 m. spalio 11 d. įkūrė asociaciją – Vilniaus šv. Kazimiero grigališkojo choralo studiją, kuri organizuoja grigališkojo choralo savaites ir koncertų ciklus, leidžia muzikos įrašus ir leidinius, interneto svetainę www.gregoriana.lt, draugauja su kitais Lietuvos ir užsienio grigališkaisiais chorais, asociacijomis, vienuolių bendruomenėmis.

Tradicinis ir nuolatinis Vilniaus šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos renginys — kasmet organizuojamos Grigališkojo choralo savaitės, nuo 1993 metų vykusios Kretingoje, Kražiuose, Pažaislyje, nuo 2011 m. — Marijampolėje.

Schola Gregoriana Vilnensis draugauja su kitais Lietuvos grigališkaisiais chorais Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Marijampolėje ir kt. Be grigališkojo choralo savaičių choralistai susirenka kartu melstis, giedoti bei švęsti kitomis progomis. Gausesnį Lietuvos choralo mylėtojų būrį galima pamatyti Devintinių procesijos Vilniaus gatvėmis metu bei Šv. Pranciškaus atlaiduose Bernardinų bažnyčioje. Popiežiaus Jono Pauliaus II vizito metu 1993 m. Schola Gregoriana Vilnensis kartu su kitais Lietuvos grigališkojo choralo giesmininkais giedojo Vilniaus katedroje per popiežiaus susitikimą su pašvęstojo gyvenimo atstovais. Keletas Arkikatedros choralistų atrado dvasinį pašaukimą eidami kunigystės Vilniaus arkivyskupijoje bei vienuolystės keliu Palendrių, Paparčių Betliejaus seserų, Kretingos klarisių, Vargdienių seserų kongregacijos vienuolynuose.

Choras įrašė tris kompaktinius diskus: „Laetare“, 1997 m., vadovė Daina Adamkevičiūtė, „Cantate Domino“, 2006 m. (su kitais atlikėjais), vadovė Živilė Stonytė, ir "Gaude Maria Virgo", 2022 m., vadovas Michał Sławecki (Lenkija). 2014 metais choras minėdamas savo liturginės tarnystės 25-metį, įrašė į DVD plokštelę jubiliejinį koncertą šv. Ignoto bažnyčioje, kuriam dirigavo prof. Nino Albarosa iš Italijos.

Schola Gregoriana Vilnensis giesmės skambėjo Sainte-Chapelle koplyčioje, Notre-Dame katedroje, Val-de-Grâce bažnyčioje, Thermes de Cluny Paryžiuje; Mont St. Michel, Fontfroide, Fontevraud, Vaals, Clervaux, Solesmes, Wisque, Wigry vienuolynuose; Plocko, Poznanės, Aacheno ir Cuenca katedrose; Vakarų Flandrijos bažnyčiose. 1991, 1994, 1997 ir 2000 metais dalyvavo tarptautiniame grigališkojo choralo festivalyje Watou (Belgijoje).

Schola Gregoriana Vilnensis giedojo daugelyje Lietuvos bažnyčių.

Be sekmadienio vakaro šv. Mišių 18.30 val., kurios nuo 2010 m. aukojamos lotynų kalba, Arkikatedros choralistai turi kitų liturginių prievolių šioje šventovėje:

Didžiojo Penktadienio (Kristaus kančios) pamaldose choralistai kasmet giedoti kviečia mišrų chorą, su kuriuo kartu atliekami Tomás Luis de Victoria (1548—1611) Kristaus priekaištai („Popule meus“). Arkikatedroje šį kūrinį giedojo „Jauna muzika“, „Aidija“, „Langas“, „Kamertonas“ ir „Cantate Domino“ (Kaunas), jungtinis Šiaulių ir Panevėžio miestų mišrus choras, pastaraisiais metais — Arkikatedros jaunimo choras. Choralistai kartu su Vilniaus arkikatedros jaunimo choru giedojo G. Allegri „Miserere“, kun. T. Brazio „Te Deum“, grigališkąsias Mišias „Missa de Angelis“, koncertavo „Lapkričio sinoikijose“ ir kt.

Vėlinių oktavos metu choralistai 2-3 kartus gieda šv. Mišiose ir eina gedulingą procesiją giedodami „Rūsčią dieną“, perpintą vargonų improvizacijomis.

Kiekvieną antrą mėnesio ketvirtadienį choras gieda šv. Mišiose šv. Kazimiero koplyčioje, dalyvauja Švč. Sakramento adoracijoje.

Kitose Vilniaus bažnyčiose — tradiciškai gieda Gailestingumo savaitės metu Dievo Gailestingumo šventovėje, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaiduose, šv. Ignoto bažnyčioje Didįjį Ketvirtadienį, šv. Onos bažnyčioje — Velyknaktį.

Scholos vargonininkė nuo 2020 metų — Eglė Rudokaitė — praturtina liturgiją šv. Mišiose ar koncertuose katalikybės įkvėpta vargonų muzika.

aukštyn
Schola Gregoriana Vilnensis choras  Vilniaus arkikatedroje.
Schola Gregoriana Vilnensis choras Vilniaus arkikatedroje.